حزب استقلال کوردستان
مبارزه ما این است که برای یک کردستان مستقل
In Kurdish
In English
In Farsi
In Arabicفعالیت های سابق

مقالات مختلط


دردفاع ازکارون وهورالعظیم، احوازی ها خواستار توقف انتقال آب وبرچیدن سدها شدند دردفاع ازکارون وهورالعظیم، احوازی ها خواستار توقف انتقال آب وبرچیدن سدها شدن امروز پنج شنبه نوزدهم دسامبر۲۰۱۳ هزاران احوازی درساحل غربی کارون گردهم آمده و با تشکیل زنجیره انسانی، مخالفت خوی » ادامه مطلب ..
آیا انقلاب آزادیبخشی أحواز به پیروزی نزدیک شده است؟ آیا انقلاب آزادیبخشی أحواز به پیروزی نزدیک شده است؟اشغال وضمیمه کردن سرزمینهای ملل توسط نیروهای اجنبی بهدف سلطه بر ثروت آنها واستفاده سوق الجیشی از اهمیت جغرافیائی سرزمینهایشان، از قرنها پیش معمول بوده، و همراه با اشغال، مبارز » ادامه مطلب ..
ناسیونالیسم علیه پان ایرانیسم: آغاز یک قرن نوزدهم جدید! (شرحی بر احوال مغرضانه ی ناسیونالیسم علیه پان ایرانیسم: آغاز یک قرن نوزدهم جدید!(شرحی بر احوال مغرضانه ی "پان ایرانیسم" و رویدادهای ارومیه)(بخش اول)بقلم : علی زیرکملیت در مقابل امتایرانگرایان بر این باورند, که خسی بر در پادشا » ادامه مطلب ..
لزوم طرح شعار استقلال در شرق کردستان لزوم طرح شعار استقلال در شرق کردستاننویسندە ندا کردی : زمانیکە سخن از نیاز و ا همیت استقلال کوردستان بە میان می آید ،بایستی ابتدا نظری بە حقوق اولیەوطبیعی هر انسانی داشته باشیم، از حقوق اولیه هر انسان وبە تبع آن هر ملتی حق تعیین سر نوشت است » ادامه مطلب ..
ایا کردها میتواند در اینده ایران با این حزبها و دیدگاهها ائتلاف کند و به سر برد. ایا کردها میتواند در اینده ایران با این حزبها و دیدگاهها ائتلاف کند و به سر برد. عارف باوه‌جانیترجمه‌ به‌ فارسی ئه‌ستێره‌ کرماشانیانوقت که خبری میشنوم و حس میکنم به نوعی به خاکم و سرزمینم در ارتباط است » ادامه مطلب ..
جنوب سودان هم مستقل شد، ملتهاي تحت اشغال ايران كي؟ محمود احمد أحوازي جنوب سودان هم مستقل شد، ملتهاي تحت اشغال ايران كي؟محمود احمد أحوازي امروز جمهوري جنوب سودان بعنوان كشوري مستقل پرچم خود را برأفراشته کرد وبعنوان پنجاه وچهارمین کشور عضو اتحاد کشورهای افریقایی، عضویتش پذیرفته گردی » ادامه مطلب ..
جبهه دمکراتیک مردمی ملت عرب احواز پیام به ملل تحت ستم غیر فارسدوستان مبارز، رهبران سازمانهای سیاسی ملل تحت ستم در ایران، کادرها وهواداران سازمانها، فرزندان قهرمان ملتهای غیر فارس، رزمندگان کرد، ترک آذری، بلوچ، ترکمن وهمه مبارزان راه آزادی در تمامی مناطق اشغالی ملتها، در این مرحله حسا » ادامه مطلب ..
اولین کونگره حزب سه ربه ستی کردستان با شرکت صدها حزب و گروه و شخصیتهای برجسته کردستان و دنیا به کار سه روزه خود پایان داد. بیان نامه شماره یکم پایانی کونگره حزبی پ س ک اولین کونگره پارتی سه ربه ستی کردستان با شرکت صدها حزب و گروه و شخصیتهای برجسته کردستان و دنیا به کار سه روزه خود » ادامه مطلب ..
مبارزه ملل در راه رهائی (2) مبارزه ملل تحت ستم ملی و فاکتهای پیروزی مبارزه ملل در راه رهائی (2) مبارزه ملل تحت ستم ملی و فاکتهای پیروزی اگر تا ديروز بعضيها هنوز در ترديد بودند كه ملتهاى تحت ستم در ايران قادر باشند روزى به آزادى برسند امروزدیگر اين ترديد درميان مبارزان ملل خصوصا وآ » ادامه مطلب ..
 
■ حق، مجوز
تصاویر وحشیانه و فیلم ها از جنایات ایران علیه مردم کرد گاهی اوقات شده است در وب سایت ما منتشر شده است، دلیل آن است که جهان را علیه رژیم ایران واکنش نشان می دهند، متاسفانه گاهی اوقات عکس ها و فیلم ها را تحت تاثیر قرار بچه های ما، به این شرط است است برای شما، زمانی که شما کپی این قبیل مواد از وب سایت ما مطمئن شوید است beeing به کودکان زیر سن 18 سال نشان داد نیست.
 
■ اطلاعات تماس
اطلاعات تماس
 
■ لینک برای ناوبری سریع
لینک برای ناوبری سریع