زنجیره ی دیداروملاقاتهای دیپلوماتیك حزب استقلال طلب كردستان با سفارت واحزاب دنیا
زنجیره ی دیداروملاقاتهای دیپلوماتیك حزب استقلال طلب كردستان با سفارت واحزاب دنیا

بعد از دیدار سه روزه دبیر كل حزب استقلال طلب كردستان از اتحادیه اروپا و دیداروملاقات ایشان با تنی چند ازاعضای پارلمان اتحادیه اروپا در ماه دسمبر،حزب استقلال طلب كردستان دیدار وملاقاتهای گسترده را با سفارتهای مختلف دنیا مستقر در اوسلو و چندین حزب نروژی به انجام رساند و این چنین دیدار و ملاقاتها ادامه خواهد داشت.
نكات مهم مورد بحث در این دیداروملاقاتها عبارت بودند از:
٭معرفی تاریخ ومقاومتهای حق طلبانه خلق كرد،علی الخصوص در شرق كردستان
٭نقض حقوق ملت كرد در شرق كردستان ازطرف رژیم اخوندی
٭استقلال وتاسیس دولت كردستان
٭مشكلات پناهجویان كرد
٭مشاكل دیگر ملیتهای تحت ستم ایران
انچه در زیر خواهد امد خلاصه ی برخی از این دیداروملاقاتها می باشد:
٭ دیداروملاقات سفارت لهستان با دبیر كل حزب استقلال طلب كردستان،جناب اقای عارف باوه جانی

تاریخ ١٥ بهمن سال ٢٧٠٧كردی مصادف با ٤-٢-٢٠٠٨ میلادی،جناب اقای عارف باوه جانی دبیر كل حزب استقلال طلب كردستان، با سفارت لهستان در اوسلو پایتخت نروژ دیدار وملاقات كردند،كه ازجانب پروفسور دكتر ولدزیمیرزانیول مسئول مسائل بین المللی سفارت لهستان در نروژ،مورد استقبال قرار گرفتند.
٭دیداروملاقات حزب استقلال طلب كردستان با حزب كار نروژ
در ادامه دیداروملاقاتهای دیپلوماتیك حزب استقلال طلب كردستان وبه منظورمعرفی بیشتر مسئله ملت تحت ستم كرد به دنیا،روز هفدهم بهمن سال ٢٧٠٧ كردی مصادف با ٦-٢-٢٠٠٨ میلادی،دبیر كل حزب استقلال طلب كردستان جناب اقای عارف باوه جانی با جناب اقای رونه توكله مسئول مسائل حزب كار نروژ در اوسلو،در مقرحزب مذكورگرد هم امدند.
٭دیداروملاقات دبیر كل حزب استقلال طلب كردستان با مسئول مسائل سیاسی وبین المللی سفارت دانمارك در نروژ
تاریخ دوازدهم بهمن سال ٢٧٠٧ كردی مصادف با ١-٢-٢٠٠٨ میلادی، جناب اقای عارف باوه جانی دبیر كل حزب استقلال طلب كردستان،با سفارت كشور دانمارك در اوسلو پایتخت كشور نروژ،دیداروملاقات كردند،كه از جانب خانم یورگنسن مسئول مسائل سیاسی وبین المللی سفارت دانمارك درنروژ مورد استقبال قرار گرفتند.
٭دیداروملاقات حزب استقلال طلب كردستان با حزب الیانس سرخ نروژ
در ادامه دیداروفعالیتهای مستمرانه وفعالانه دیپلوماتیك حزب استقلال طلب كردستان با سفارت واحزاب مختلف دنیا وبه منظور معرفی بیشتر حقوق پایمال شده،مشاكل ومصائب ملت تحت ستممان به دنیا،روز بیست وسوم بهمن سال ٢٧٠٧ كردی مطابق با ١٢-٢-٢٠٠٨ میلادی،هیاتی از حزب استقلال طلب كردستان كه عبارت بودند از جناب اقای عارف باوه جانی دبیر كل حزب واقایان قادر احمدزاده ومحمدامین پژومان(هیمن سابلاخی) اعضا ومشاورین كمیته نروژ حزب استقلال طلب كردستان،بنا به دعوت رسمی از جانب حزب الیانس سرخ نروژ،با حزب مذكور دیدار وملاقات كردند كه از جانب اقایان تورستین داهله دبیركل حزب واقای فولكورد عضو شورای مركزی حزب ونویسنده كتاب( كردستان در حال و اینده) به زبان نروژی،در مقر حزب مستقر در اوسلو مورد استقبال قرار گرفتند.
٭دیدار وملاقات دبیر كل حزب استقلال طلب كردستان با اقایان اویوین،مسئول كل مسائل بین المللی حزب چپ نروژ وعضو انستیتوی تحقیق كننده در باره مسائل سیاسی كشورهای خارجی، واقای هنینگ مسئول كاروفعالیت حزب چپ در پارلمان نروژ
در ادامه فعالیتهای دیپلوماتیك حزب استقلال طلب كردستان، به منظور معرفی حزب استقلال طلب كردستان به عنوان یك حزب سیاسی در شرق كردستان ومشاكل ملت مظلوم كرد بخصوص درشرق كردستان،روز٢٦ دی سال ٢٧٠٧ كردی مطابق با ١٦-١-٢٠٠٨ میلادی،رفیق مبارز جناب اقای عارف باوه جانی دبیر كل حزب استقلال طلب كردستان،با اقایان اویوین،مسئول كل مسائل بین المللی حزب چپ نروژ وعضو جدید انستیتوی تحقیق كننده در باره مسائل سیاسی كشورهای خارجی،و اقای هنینگ مسئول كاروفعالیتهای حزب چپ در پارلمان نروژ،دیداروملاقات كردند.
٭دیداروملاقات حزب استقلال طلب كردستان با حزب خلق مسیحی نروژ
در ادامه دیداروفعالیتهای دیپلوماتیكانه ی حزب استقلال طلب كردستان با احزاب و سازمانهای مختلف دنیا،روز دهم بهمن ماه سال ٢٧٠٧ كردی مطابق با ٣٠-١-٢٠٠٨ میلادی،هیاتی از حزب استقلال طلب كردستان به سرپرستی جناب اقای عارف باوه جانی دبیر كل حزب،با هیاتی از حزب خلق مسیحی نروژ به سرپرستی محترم پیر كریستیان نیلسن،مسئول بین المللی حزب خلق مسیحی نروژ،در مقر حزب مستقر در اوسلو دیدار وملاقات كردند.
٭دیداروملاقات حزب استقلال طلب كردستان با حزب راست نروژ
به منظور به جهانی كردن مسئله كرد در شرق كردستان،روز ٢٥ بهمن سال ٢٧٠٧ كردی مصادف با ١٤-٢-٢٠٠٨ میلادی،اقایان عارف باوه جانی دبیر كلی حزب وقادراحمدزاده مشاور كمیته نروژ حزب استقلال طلب كردستان،با اقای كریستیان انگال مسئول كل مسائل بین المللی حزب راست نروژ،در مقر حزب مذكور در اوسلو پایتخت نروژ،دیدار وملاقات كردند.
ڕێکه‌و 2010-06-01 18:13:16
به‌شی ( چالاکییه‌کان )