حزب استقلال کوردستان
مبارزه ما این است که برای یک کردستان مستقل
In Kurdish
In English
In Farsi
In Arabicفعالیت های سابق

مقالات مختلطکمی در مورد PSK
1The PSKحزب دموکرات با مقاصد صلح آمیز است . این یک حزب سیاسی برای تمام کردها که ایمان آورده و برای کردستان مستقل امید است . حزب غیر حزبی با توجه به مذهب، ایدئولوژی و روش زندگی است .
2 . PSK مبارزه برای حقوق کردها که توسط منشور سازمان ملل متحد تعریف شده است. از آنجا که ایران را سرکوب کردها، PSK خواهد رژیم ایران مخالف هستند .
3 . PSK در پی ، به عنوان اولین گام ، برای ایجاد یک کشور مستقل در شرق کردستان .
4 . PSK پشتیبانی همکاری بین همه احزاب سیاسی کرد در شرق کردستان به منظور آوردن صلح به مردم کرد که توسط رژیم ایران تحت ستم .
5 . PSK در تماس با سازمان های حقوق بشر در خارج از کشور است .
6 . PSK تمام مردم جهان که برای حقوق خود مبارزه می کنند ، به ویژه کسانی که زیر یوغ رژیم های اسلامی زندگی می کنند احترام می گذارد.
7 . PSK در آوردن آگاهی از درد و رنج کردی به جهان باقی بماند و برای کاهش شرایط ما .
8 . PSK اطلاعات مربوط به کردستان از جمله داده های قومی و جغرافیایی ، توزیع ، در حالی که تاکید می کرد که کردهااکثریت جمعیت را تشکیل می دهند .
9 . PSK خواهد پناهندگان از شرق کردستان که خود را از کشور خود جدا حمایت می کنند.
10 . PSKحزب دموکرات که نشان دهنده خواسته های واقعی و آرمان های مردم کرد در شرق کردستان در ایجاد کردستان آزاد و مستقل در منطقه در حال حاضر توسط ایران اشغال شده است . کردها ثابت کرده است که ، در مناطق از کنترل کرد ، آموزه حقوق بشر و دموکراسی پیدا نفع . این احکام در شکوفایی حوزه کنترل کرد شمال عراق از روند دموکراسی در عراق آغاز شد ملموس تبدیل شده اند .
11 . PSK احترام و همدردی با پناهندگان و گروه های قومی که خود را در شرایط تاریک و دلگیر، پیدا کردن ، و از آنها حمایت خواهد کرد .
12 . PSK نگهداری وب سایت اینترنت در کردی، نروژی، فارسی و انگلیسی . آدرس آن این است : www.psk2006.org
13 . PSK مایل به استفاده از عناصر مسلح به اخراج اشغالگران ایران است.
14 . PSK مخفف شده توسط حقوق زنان و تلاش برای آموزش در مورد حقوق زنان با استفاده از سمینارهای رسانه ای ، کنفرانس ها و غیره
15 . PSK دیدگاه شرق میانه به عنوان یک منطقه در یک حالت جنگ . دولت اسرائیل و کردها دشمنان مشترک و بسیاری از مناطق ما می توانیم همکاری های متقابل ساخت .
16 . PSK شبکه ای از دوستان و طرفداران در سراسر کردستان را توسعه داده است ، و مهم ، از جمله کارمندان دولت در شهرستانها تعداد زیادی ایرانی .
17 . شبکه ما دسترسی به اطلاعات مفید از طیف گسترده ای از رشته ها و مناطق ، از جمله مناطق در سراسر ایران .
18 . انتخابات حزب PSK در سال 2006 عارف احمدی به عنوان رهبر حزب انتخاب کرد.


PSK، حزب غیر مسلح بین المللی واقع در شرق کردستان در ایران است. در حال حاضر پس از چند هفته فعالیت، PSK هزاران نفر از سوالات را از کردها که می خواست برای پیوستن به دریافت کرد. هزاران نفر در حمایت از PSK در مکان هایی مانند اروپا، ایالات متحده ، استرالیا و کردستان .


 

 
■ حق، مجوز
تصاویر وحشیانه و فیلم ها از جنایات ایران علیه مردم کرد گاهی اوقات شده است در وب سایت ما منتشر شده است، دلیل آن است که جهان را علیه رژیم ایران واکنش نشان می دهند، متاسفانه گاهی اوقات عکس ها و فیلم ها را تحت تاثیر قرار بچه های ما، به این شرط است است برای شما، زمانی که شما کپی این قبیل مواد از وب سایت ما مطمئن شوید است beeing به کودکان زیر سن 18 سال نشان داد نیست.
 
■ اطلاعات تماس
اطلاعات تماس
 
■ لینک برای ناوبری سریع
لینک برای ناوبری سریع