اعتراضـات در نلاس
بر اساس اخرین خبر واصـله از نلاس،مردم نلاس در پی اعتراض به قتل بدون دلیل صـبح امروز شخسی به نام علی محمودی ،به تنها خیابان اصلی این شهرك امده و ضمن اینكه خواستار معرفی و مجازات قاتل شدند ،توقف كشتار مردم مدنی را نیز از مقامات نظام سرلوحه ی شعارهای خود كردند، در پی این اعتراض ارام مردم نلاس و روستاهای اتراف، نیروهای چماق بدست و تا دندان مسلح زد شورش كه از شهر سردشت به ان منطهقه گسیل شده بودند، به جان مردم افتادند ،از طرفی ضمن ضرب و شتم مردم، تعدادی از جوانان و مردم معترض را نیز بازداشت و راوانه ی زندان شهر سردشت نمودند،تا این لحضه(عصر چهارشنبه ) درگیری نیروهای نظامی و لباس شخسی های بسیج با مردم ادامه داشته بطوريكه گفته می شود در جریان اعتراضـات فوق الا شاره یكی از شهروندان معترض نیز به قتل رسیده است.

ڕێکه‌و 2010-06-01 17:48:45
به‌شی ( ده‌نگوباسه‌کان )