اعتصاب غذای ارسلان خليلی وارد پنجمین روز خود شدرنسانس نیوز:بدين وسيله به اطلاع ميرساند که آقای" ارسلان. خليلی کرندی" پناهجوی ايرانی مستقر در شهر وان ترکيه در اعتراض به سياست های ضد بشری و ضد پناهندگی کميساريای عالی پناهندگان ملل متحد و رفتارهای ضد انسانی انها در کشور ترکيه از روز چهارشنبه 05/08/2006 در جلوی دفتر کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد شعبه وان « unhcr» دست به اعتصاب غذای نامحدود زده است. او امروز وارد پنجمین روز اعتصاب غذای خود رسيده است.


آقای ارسلان خليلی سابقا کارمند بخش کارگزينی نيروهوايی بوده است. از آنجا که وی کرد بوده و پيرو مذهب اهل حق نیز بوده است ، به همين دليل از جانب عقيدتی سياسی نيروی هوايی بارها به وی فشار آورده شده است که بايد مذهب خود را به تشيع تغير دهد وگرنه با مشکل روبرو خواهد شد و مداما تحت فشار نيروهای امنيتی بوده است. از آنجا که وی حاضر به تسليم در برابر خواسته های عقيدتی سياسی نشده است شديدا تحت فشار بوده و دهها اتهام بيمورد به وی وارد شده است. وی نيز پس از تحمل سالها فشار ناچار به فرار از وطن شده است. وی به سختی و از راه قاچاق خود و خانواده اش را به ترکيه رسانده و تقاضای پناهندگی خود را به unhcr داده است حال نيز پس از ۷ سال به دلايل واهی از جانب unhcr پرونده اش پذيرفته نشده است.


نامبرده در سال ۲۰۰۴ ديپورت شده و بدليل اينکه نتوانسته به ايران بازگردد ناچار به عراق فرار کرده اما پس ازسه ما مجددا به ترکيه بازگشته است و باز هم با عدم پيگيری unhcr مواجه گشته و مدتی قبل پرونده وی بسته مطلق اعلام گشته که خود به معنای مقدمه ديپورت به ايران است.


نامبرده در ماه آوریل 2006 نیز برای بار اول در محل سازمان حقوق بشر شهر وان"IHD" دست به اعتصاب غذای نامحدود زده بود و اعتصاب خود را تا 15 روز ادامه داد، اما با اصرار کارکنان حقوق بشر وان، تقاضای و تهدید پلیس ترکیه و قول مساعد از جانب "UNHCR" به اعتصاب خود پایان داده بود اما به دلیل بی توجهی سازمان مذکور به خواسته هایش، مجددا تصمیم به اعتصاب غذا گرفت و اینبار قصد دارد تا رسیدن به نتیجه مطلوب و یا مرگ دست از اقدام خود برندارد.


حال با توجه به اين موارد وی در صورت ديپورت به ايران هم بدليل فرار از ارتش خاين محسوب شده و هم به دليل خروج غير قانونی از مرز و دادن اطلاعات از ايران به سازمان ملل و ارتباط با احزاب وگروههای ضد انقلاب و ...مجازات ميشود.


قابل ذکر است کا ارسلان خلیلی اهداف خود را از اعتصاب غذای نامحدود خود اعلام کرد و گفت که اعتصاب خود را تا رسيدن به نتيجه مطلوب ادامه می دهد.
حال از تمامی سازمانها،نهادها،احزاب و شخصيتهای حقيقی و حقوقی ، مدافعان حقوق بشر و جمعيتهای دفاع از پناهندگان به هر شيوه ممکن خواستار پشيبانی هستيم. پس لطفا به هر شيوه ممکن او را ياری رسانيد.


Nam: Arsalan khalili kerendi


Casem num in unhcr: k-2992ڕێکه‌و 2010-06-01 17:49:23
به‌شی ( ده‌نگوباسه‌کان )