آقای جلال حاجی زاده فعال مدنی – مطبوعاتی به دادسرای شهرستان سردشت فرا خوانده شد ه و بازداشت گردید.


بر اساس خبر خبرنگاران سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان جلال حا جی زاده با احضار رسمی دادسرای شهرستان سردشت و شکایت رسمی دادستان این شهر به اتهام فعالییت تبلیغی علیه نظام ، ترویج قوم گرایی کردی ، جیره خوار معرفی نمودن جانبازان شیمیای سردشت ، ساختگی دانستن جنگ ایران و عراق، توهین به مقدسات نظام و مردم و همچنین تبلیغ به نفع پ ک.ک از طریق انتشار مقالاتی در اینترنت ، مجلات و روزنامه های محلی به دادسرای شهرستان سردشت فرا خوانده شده است پس از 5 جلسه تحقیق و بازجویی فشرده بدون حضور وکیل مدافع حکم بازداشت ایشان صادر گردید که با تبدیل آن به قرار وثیقه تا معلوم شدن تاریخ دادگاهی، نامبرده آزاد گردیده است.شایان ذکر است ایشان توسط دستگاههای امنیتی - نظامی جمعآ 15 جلسه در طول سالهای 82-83-84 و 85 به بهانه های واهی بازجویی و مورد تهدید انها قرار گرفته است شده است.
حکم اخطاریه به شرح زیر به پیوست می باشد.
لازو به ذکر است که بیشتر اتهامات مربوطه در آخرین جلسه بازجویی که حکم بازداشت نیز صادر گردید به اینجانب نسبت داده شده است.


ڕێکه‌و 2010-06-01 17:53:58
به‌شی ( ده‌نگوباسه‌کان )