قطعنامه مشترک كنفرانس جبهه ملل تحت ستم ملى برای حق تعیین سرنوشت(ايران) كانادا-سبتامبر2006


قطعنامه مشترک كنفرانس


جبهه ملل تحت ستم ملى برای حق تعیین سرنوشت(ايران)


كانادا-سبتامبر2006



ما سازمانهای شرکت کننده در کنفرانس سبتامبر 2006 تورنتوی کانادا که به منظور ادامه گفتگوهای قبلی (کنفرانس دانمارک ؛ سوِئد, و خصوصا کنفرانس لندن و کنفرانس 2006 برلین) ویافتن راه حلی برای رسیدن به آزادی و حقوق انسانی و ملی خویش در اینجا دور هم گرد امده ایم نتایج نشست خویش را چنان خلاصه می کنیم .


1-انچه امروزبه نام کشور ایران خوانده می شوند ؛ کشوری است که در شرائط بین المللی خاص قرن بیستم و از اشغال سرزمینهای ملل دیگر یا به ستم کشیدن ملل همسایه توسط شونیزم فارس در بیش از 80 سال گذشته بوجوده آمده و توسط سیاستهای شوفینیتسی وارتجاعی اداره گردیده وبا عث محروم نمودن ملل دیگر( ترک اذربایجان جنوبی , کرد, بلوچ , عرب احواز, ترکمن .. ....) از ساد ه ترین حقوق ملی و انسانی شده است . ایران برای ملل غیر فارس به مثابه زندان بزرگی است که در آن انسان از هرگونه حقوق انسانی محروم است .


2-با توجه به اینکه گرد اوردن این ملل وساختن کشور ایران با توسل به زور و محروم نمودن دگر ملل از حقوق انسانی خودهمراه بوده . این عمل غیر دمکراتیک و غیر انسانی ناقض تمامی معاهدات بین المللی و اعلامیه جهانی حقوق بشر است . لذا وجود نیروهای ایران وتمام موسسات تابع آن در سرزمینهای ملل تحت ستم ملی غیر مشروع بوده و اشغالگرانه محسوب می شود .


3- ما معتقدیم که تنها راه رسیدن ملل تحت ستم ملی در ایران به ازادی کامل . از راه تطبیق معاهدات بین المللی متعلق به حقوق ملل در تعیین سرنوشت خویش میگذرد . که در یک همه پرسی آزاد و دمکراتیک و با حضور سازمانهای بین المللی صورت می گیرد . تا ملل بصورت آزادانه وبدون هیچ گونه دخالت خارجی آینده سیاسی خود را اعلام نمایند که ایا خواهان استقلال خویش هستند یا خواهان ماندن در چهارچوب کشوری واحد بصورت مدلهای غیر متمرکز کنفدراتیفو یا فدرالیسم.


4ـ جريانها ي فكري شوونيستي فارس چه در گذشته شاهنشاهی وچه امروز تحت لوای رژیم جمهوری اسلامی و چه در داخل دولت یا خارج ازأن بمثابه ارگان اجرایی شونیسم و برتری طلبی فارس مسبب اصلی عقب ماندگی ، تبعیض، بی عدالتیهای سیاسی- اجتماعی، اقتصادی وملی ـ فرهنگی است ومسبب اصلي قتل عامهای فیزیکی، معنوی و پاکسازی ملی در مناطق مختلف ملتهاى تحت ستم ملى است.


5ـ حق تعیین سرنوشت ملی واشکال سیاسی بر آمده از آن بر مبنای معاهده های جهانی حقوق بشر،بر پایه ی همه پرسی در مناطق ملی به منظور اتحاد داوطلبانه ملل در ایران فعلى يا خارج از آن بشکل خودمختاری، فدرالیسم، کنفدرالیزم ويا هرنوع سيستم سياسى مشترك ديكر یا اعلام استقلال آنها حق طبیعی و قانونی ملل ساکن در ایران فعلى شمرده شده و آلترناتیوی دمکراتیک در مقابل استبداد شوونیستی حاکم ونفى هويت ملتها محسوب می گردد .


6 - ضمن دفاع از مبارزات ملل تحت ستم ملی در تمامى مناطق مختلف ملتها براى حقوق ملى خويش( ملتهاى ترك آذربايجان وتركهاى قشقائى وتركهاى خراسان وكرد در مناطق مختلف كردستان،کردهای خراسان، بلوش در تمامى مناطق بلوشستان، ملت عرب در الأحواز(عربستان)، ملت تركمن در مناطق ملى خويش, حركت سياسى عمومى در ايران را براى سرنكونى رژيم فعلى بشتيبانى نموده وآنرا قدمى اولية در بيشبرد اهداف ملتهاى خود مى دانيم.


7 - پدیده نژادپرستانه و بغایت ارتجاعی پاکسازی اتنیکی، تلاش برای جابجائی و تغییر ترکیب ملی، اخراج اجباری ملل غیرفارس از مناطق خود و اسکان فارسها وغير فارسها بجای آنها که هم اکنون در الاحواز(عربستان)، بلوچستان ، ترکمن صحرا وآذربایجان غربی و دیگر مناطق مسکونى ملل تحت ستم در تکوین است و نیز ساختن شهرکهای فارس نشین در مناطق غیر فارس بدین منظور را، بشدّت محکوم كرده و آنرا توطئه شومی جهت مسخ هويت ملى ملل ساکن ایران میدانیم که مسئولیت عواقب فاجعه بار آن فقط بعهده رژیم حاکم میباشد.


8ـ ایجاد اتحادیه های دو گانه يا اتحاديه هاى ملى یا چند گانه همکاری و اتحاد عمل تشکلهای دمکراتیک ومبارز سیاسی ملل تحت ستم ملی و نیز با سازمانهای مترقی ديكر معترف به حق تعيين سرنوشت كامل ملل را در آینده ی حیات سیاسی درایران امری با اهمییت تلقی می کنیم.


9- ما خواهان دخالت سازمان ملل برای فشار بر ایران برای انجام تعهدات خویش بعنوان عضو آن سازمان در زمینه حقوق بشر و هچنین تطبیق معاهده بین المللی ویژه حقوق اقتصـادی و اجتماعی و فرهنگی ، مصوبه 16.12.1966 ومصوبه های الحاقی آن سازمان که ایران یکی از کشورهایی است که آن را امضاء نموده است .


10- ملل تحت ستم ملی طی سالهای گذشته و خصوصا از سال 2000 تا انتشار این اطلاعیه از طریق مبارزات وسیع و تظاهرات مردمی در احواز , کردستان , اذربایجان جنوبی ؛ بلو چستان ؛ ترکمن صحرا ثابت نمودند که مهمترین وعمدة ترين نیروی رودر روی جمهوری اسلامی است که قادر است این رژیم را سرنگون نماید.


11ـ دهم دسامبر روزجهانی حقوق بشر راهمجنانكه در كنفرانس برلين توسط سازمانهاى سياسى ملتها تصويب كرديد، روز" مبارزه برای آزادی ملی ملّتهای تحت ستم ملی در ایران" اعلان میداریم وهر سال در این تاریخ یکپارچه با اعتصابات و اعتراضات عمومی در داخل کشور و همچنین با ترتیب نشست ها و تظاهرات در مقابل نمایندگی های جمهوری اسلامی در خارج خواستار پایان یافتن استعمار ملی- فرهنگی خواهیم بود.



12- ما خواهان آزادی فوری کلیه زندانیان ملي- سیاسی و عقیدتی در زندانهای جمهوری اسلامی هستیم وسياستهاي انسان ستیز دولت ایران بر همه وخصوصا ملل تحت ستم ملي، زنان واقليتهاي مذهبي را شديدا محكوم مي كنيم. جبهه طرفدار تساوي حقوق زنان ومردان در تمام سطوح سياسي، اجتماعي واقتصادي است.


13-ما دخالتهاي رژیم توسعه طلب ایران در کشورهای همسایه وکمکهای این رژیم به گروهای تروریستی را شدیدا محکوم می کنیم .


14ـ گرچه استفاده صلح آمیز از انرژی اتمی حق مسلم ملل جهانی است اما اهداف واقعی ارتجاع شونیستی ایران دستیابی به سلاح اتمی در راستای افکار شوم برتری طلبی ملی و منطقه ای است ، در این میان ما در کنار و همگام با نیروهای صلح دوست جهانی نیات پلید رژیم جمهوری اسلامی را محکوم می کنیم و مخالفت خود را با هر نوع سازش پنهانی برای دستیابی رژیم ضد دموکراتیک ایران به سلاح مرگبار اتمی ويا هر سلاح مركبار ديكر را اعلان میداریم .
15- جبهه احكام اعدام وسنكسار وهرگونه ستم ونژادپرستی نسبت به ملل، زنان، اديان را محكوم مى كند.


16- جبهه ضمن تشكر از ملت ودولت كانادا بخاطرپشتيباني از حقوق بشر وحقوق ملتها در ايران، درخواست دارد تا دولت كانادا اين مسائل را در مجامع بين المللي مطرح واز آنها بشتيباني نمايد.


ملاحظه: بعضي از نمايند گان حاضر ملاحظا تی در مورد بعضي نقاط قطعنامه داشتند كه بررسي دقيق ان به جلسات اتي موكول گردید.


جبهه ملل تحت ستم ملى برای حق تعیین سرنوشت(ايران)



26/9/2006







ڕێکه‌و 2010-06-01 17:55:14
به‌شی ( ده‌نگوباسه‌کان )