يك نيم سال حكم تعليق از تحصيل براي دانشجوي دانشگاه كردستانيك نيم سال حكم تعليق از تحصيل براي دانشجوي دانشگاه كردستان

روز سه‌شنبه 11/7/1385 طي نامه‌اي، حكم يك نيم‌سال تعليق از تحصيل براي آسو صالح دانشجوي دانشگاه كردستان، اعلام شد.
آسو صالح دبير كانون فرهنگي، پژوهشي هه‌ژان و مديرمسئول نشريه‌ي ده‌نگ مي‌باشد و تا كنون به‌خاطر فعاليت‌هاي دانشجويي چندين بار به كميته‌ي انضباطي دانشگاه و دادگاه انقلاب احضار شده است.
شايان ذكر است اين حكم مربوط به سازمان‌دهي و سخنراني وي در تحصن دانشجويان دانشگاه كردستان در ارديبهشت ماه سال جاري برمي‌گردد كه در اعتراض به انسداد فضاي سياسي – فرهنگي دانشگاه و ممانعت از فعاليت كانون‌ها و انجمن اسلامي دانشگاه برپا شد.
آسو صالح بارها در دانشگاه به اتهام عدم التزام به ولايت فقيه و جمهوري اسلامي مورد توبيخ قرار گرفته بود در اين راستا در اقدامي از سوي هيئت نظارت مانع از فعاليت وي در انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه كردستان شدند.
وي در گفتگويي نسبت به صدور اين حكم اظهار داشت: اين حكم را فقط براي ابراز انديشه و عقيده‌ي بنده صادر كرده‌اند. طبق قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تفتيش عقايد ممنوع است و هيچ‌كس را براي داشتن عقيده‌اي خاص نبايد تحت فشار قرار داد، اما عملكرد چندين ساله‌ي حاكميت خلاف اين را ثابت مي‌كند، مخصوصاً اخراج و تعليق دانشجويان، توقيف نشريات و مطبوعات، فيلتر كردن سايت‌ها و تحت فشار قرار دادن فعالين مدني و حقوق‌بشر حاكي از اين امر است.
آسو صالح با اشاره به تحصن‌هاي سال جاري دانشگاه كردستان گفت: ابتدا اعضاي بسيج و نهاد رهبري فقط به‌خاطر اينكه مسئولين دانشگاه در يك مورد با آن‌ها همكاري نكرده‌ بودند دست به تحصن زدند اما با وجودي كه با بستن درب اصلي دانشگاه و ممانعت از ورود و خروج دانشجويان و نيز توهين به مسئولين همراه بود ، نه‌تنها هيچ برخوردي نكردند بلكه بنا به گفته‌ي خود رئيس دانشگاه با حمايت نهادهاي اطلاعاتي و امنيتي و وزارت آنها را تشويق نمودند و عده‌اي از آنها را از دانشگاه كردستان به دانشگاه تهران منتقل نمودند. اما چند روز پس از آن، تحصن كانون‌ها و نشريات و انجمن اسلامي صورت گرفت،طوري كه تنها با دردست داشتن قانون اساسي و ايراد سخنراني چند تن از داشجويان همراه بود، اما با بدترين شيوه‌ي ممكن با اين حركت برخورد شد و اينك تبعات آن را مشاهده مي‌كنيم.
آسو صالح با اشاره به وضعيت كنوني ايران ابراز داشت: با وجودي كه جبهه‌اي در خارج از كشور بر عليه جمهوري اسلامي تشكيل شده است اما عملكرد غلط مسئولين حكومتي، از جمله برخورد با فعالين دانشجويي، مدني و حقوق‌بشر، باعث ايجاد جبهه‌اي ديگر در داخل خواهد شد.

ڕێکه‌و 2010-06-01 17:55:20
به‌شی ( ده‌نگوباسه‌کان )