Home    About    Contact   
Kurdistan Independent Party Kurdistan Independent Party

Friday 2021/03/05
       

Kort om PSKs parti program PSK er et ubevæpnet, demokratisk parti som jobber for fred og menneskerettigheter. PSK er et parti for alle kurdere i Øst-Kurdistan som tror på et selvstendig Kurdistan, uavhengig av religion, ideologi og livssyn.


PSK kjemper for at kurdernes sla få de rettigheter som finnes blant annet i FNs program og konvensjoner.


Hovedmålet for PSK, er å opprette en selvstendig stat i Øst-Kurdistan.
PSK jobber for samarbeid mellom alle de kurdiske partiene i Øst-Kurdistan, og for å frigjøre det kurdiske folk fra det Iranske okkupasjonsregimet.


PSK kjemper for rettighetene til kurderne, men også for fred og selvstendighet for alle andre minoriteter og folkeslag som bor i Kurdistan.


PSK kjemper for kvinners rettigheter i Kurdistan. PSK prøver å lære folk om kvinnenes rettigheter ved hjelp av media, seminarer og konferanser og vil motarbeide alle former for kvinneundertrykkelse.


PSK strategiske mål er selvstendighet for Øst-Kurdistan.
PSK har stor respekt for alle mennesker som kjemper for sine rettigheter, spesielt nasjoner og minoriteter i Iran som er underlagt det islamske regimet.
PSK kjemper for å aktualisere kurdiske saker i verden.


PSK vil redegjøre for Kurdistans geografiske beliggenhet og tilhørighet, og vise hvor det kurdiske folk utgjør et flertall.


PSK har også som mål å støtte østkurdiske flyktinger som er utenfor sitt hjemlands grenser.
PSK har respekt for og vil støtte andre folkegrupper i liknende situasjoner.
PSK har nettside på kurdisk, norsk, engelsk, persisk. www.psk2006.org


PSK /v Aref Ahmadi


PB 158 Nordstrand.1112 Oslo .Norway. www.psk2006.org


Tlf: + 4792817873. [email protected] , [email protected]
Published: 2010-06-01 17:51:43
Article section: ( )
Read: ( 148336 ) times