Home    About    Contact   
Kurdistan Independent Party Kurdistan Independent Party

Saturday 2021/02/27
       

VEDTEKTERwww.psk2006.org


VEDTEKTER


1. Partiet heter Parti Serbesti Kurdistan (Kurdistans Selvstendighet Parti)


2. Styre (Sentral komiteen) velges ved et fritt valg og demokratisk, hvert 3 eller 4 år engang etter dagens behov og verdens politikk og betydningen for vårt område.


3. Leder velges mellom medlemmene ved valg og fremlegging av plan for neste periode.


4. Prinsippene i partiet er rettet etter grunnleggende verdier for menneske rettigheter og human reight konvensjonen datert av FN i 1952.


5. Partiet kjemper for et fritt Kurdistan i den østlige Kurdistan (under iranske okkupasjon)
6. Partiet støtter Kurdernes kamp i alle deler av Kurdistan for selvstendighet.


7. Kurdistan er alle kurdernes eiendom uansett grenser, men PSKs kamp område for frigjøring hovedsaklig den østlige Kurdistan.


8.PSK kjemper for likestilling, kvinneretigheter og barnas rett til et sunt oppvekst , Også kjemper mot alle ukultur og religiøse krefter som de vil diskriminere kvinner og utsette barn for lidelser.


9. PSK holder seg som et Sentrum Parti og ivaretar flertalls interesse ovenfor mindretalls.


10. PSK Satser på innlands frihets bevegelse, men diplomati i utlandet og gode kommunikasjon med den internasjonale verden skal være unngåelig.


11. PSK, kjemper for anerkjennelse av Kurdiske flyktningers rett til asyl som har flyktet av okkupantenes brutale politikk.


12. PSK arbeider for mer politiske innflytelse gjennom Kurdernes ønske for et fritt Kurdistan.


13. PSK gir mulighet til å kunne stemme for sin framtid gjennom en folkeavstemning.


14. PSK tar i mot nye medlemmer på følgende.

a) å ikke ha blitt kjent som en kriminelle i folkets syn. (narkotika,drap,ran, kurupsjon, og umenneskelige handlinger)


b) å ikke ha gått over fiende og spionere for dem,


c) må akseptere en prøve tid fra 3-6 mnd.


d) tro på selvstendighet,
e)å ikke jobbe for fundamentale religiøse og ikke religiøse interesser via PSK.


f. holde hemmeligheter skjult.


g)betale fremtidige kontingent


h) komme med kritikk og forslag.
15. PSK prøver å overtale de andre kurdiske politiske partier for å lage en plattform for kurdernes reelle ønske(Selvstendighet)


16. PSK er et ubevæpnet parti, men skal forsvare seg mot fendetlige overgrep, men skal ikke angripe militært og sanksjonerer med masse protest.


17 Kultur og språk er kurdernes identitet og holder dem bort fra utsettelse fra okkupantene politikk for asymilering og nedrusting.


18. I Kurdistan bor minoriteter som Azarier og noen perser, De vil ha blitt like behandlet, og de skal ha rett til undervisning og studerer på sitt eget språk, Også de kan dyrke sitt språk både offisielt og generelt, men hoved språket skal vare Kurdisk.


19. PSK ser på religion som privat sak, og ønsker ikke en blandning av religion inn i politikken.
20. PSK geografiske grenser til Kurdistan avgjøres ved historiske observasjoner og etter komplikasjon ved avstemning av innbyggere på grense områder.


21. PSK, bekjemper mot spredning av narkotika og rusmidler som distribueres av Iranske myndigheter mellom kurdiske ungdommer.


22. PSK, skal være en velfred parti, skal ikke stå for privatisering av Kurdistans nasjonale resusser og formuePublished: 2010-06-01 17:51:52
Article section: ( )
Read: ( 142058 ) times