Home    About    Contact   
Kurdistan Independent Party Kurdistan Independent Party

Friday 2021/03/05
       

Svar til tv kanalen AL JazeeraSvar til tv kanalen AL Jazeera

10 oktober 2006 leste jeg i en artikkel fra aftenposten, der står det at TV kanalen Al Jazeera skal lage en dokumentar om Samene i Norge der hovedmålet er å lære andre nasjoner, blant annet Kurdere, om hvordan skal de tilpasse seg undertrykkelse, og leve i fred med sine fiender.
Leon Ferguson som leder Al Jazeeras dokumentaravdeling i Storbritannia sier følgende til NRK:
”– Mange folkeslag, som kurdere, vil ha interesse av og kan lære noe om hvordan samene har klart å leve i fred med sine undertrykkere”.
Å lage en dokumentar der man vil vise hvor forferdelig og vanskelig Samene har hatt det kan være positivt. Men det jeg reagerer på er en gammeldags tankegang som enda er dominerende blant de arabiske politikerne, media og nesten hele Midtøsten.
TV kanalen AL Jazeera som er den største og ”mest moderne” i den arabiske verden, har i år 2006 tenkt å lære Kurderne hvordan de skal akseptere undertrykkelse, ydmykelse, tortur og vold, som daglig blir brukt mot den kurdiske befolkningen. TV kanalen, AL Jazeera, har aldri vært vennlig mot den Kurdiske befolkningen. De har faktisk talt vært en av de mest uvennlige mot kurderne. Jeg spør TV kanalen AL Jazeera: hvorfor kan ikke de lage en dokumentar som viser hvordan den Kurdiske befolkningen har blitt undertrykt i flere århundrer? Al Jazeera skulle ikke ha problemer med å finne stoff og eksempler på hvordan Kurderne har blitt behandlet gjennom tidene. Jeg kan nevne noen eksempler her:
Fra begynnelsen av 70 tallet har Saddam Hussein ødelagt 4 000 landsbyer i Kurdistan (Irak) og har drept hundretusener av uskyldige Kvinner og Barn.
I 1988 ble nesten hele landsbyen Halabje utslettet, da Saddam Hussein tok i bruk kjemiske våpen mot den Kurdiske befolkningen i Halabje, der over 5 000 uskyldige barn og sivile folk ble drept på bare noen få minutter.
Bare i perioden mellom 1991 til 2003 drepte Saddam Hussein 182 000 uskyldige Kurdere.
Siden 1975 har Tyrkia rasert og ødelagt 7 000 landsbyer i den Kurdiske delen av landet, mer enn to millioner måtte flykte fra hjemmene sine og tusenvis av barn og sivile ble drept, bare fordi de var Kurdere.
I den Tyrkiske Grunnloven står det at det finnes bare et folkeslag i Tyrkia og det er Tyrkere, alle som bor i landet må være tyrkere. Det finnes ingen rettigheter for de 20-25 millioner Kurdere og folk fra andre Nasjoner som bor i Tyrkia., og det er fortsatt vanskelig for folk der til å velge annen religion enn Islam.
Det er mellom 3-4 millioner Kurdere som bor i Syria, over en halv million av de har ikke fått legitimasjon og identitet fra myndighetene i landet. I Syria som alle de andre okkupasjonsmaktene har Kurdere ingen rettighet til å søke på statlige jobber, jobb i kommunen eller jobb innen det offentlige. De kan heller ikke ha eiendom på sitt eget navn, ofte de som vil kjøpe leilighet må finne en Araber slik at leiligheten må være på hans navn, og ved den minste konflikt mister de alt.
De 13-15 Millioner Kurdere som bor i Iran har ikke mye bedre situasjon enn sine ”søstre” og ”brødre” i de andre Kurdiske områdene. Uskyldige Kurdere i Iran blir utsatt for vold, turtur og fengsling hver eneste dag.
Det Islamistiske regimet har med viten og vilje skapt et kaos i det kurdiske samfunnet, der det økonomiske systemet er ødelagt, slik at det kurdiske området er blitt omgjort til det fattigste området i Iran med veldig høy arbeidsledighet. Narkotika preger alle kurdiske områder, store deler av området er minelagt og tar stadig uskyldige liv.
Narkotika er for å bekjempe folkebevegelsene som er en direkte ordre fra øverste hold.
Med så mye undertrykkelse og så mange brutale hendelser som skjer mot kurderne vil AL Jazeera lære oss at vi skal akseptere enda mer, men det rareste av alt er at Leon Ferguson sammenligner Norge med Irak, Tyrkia eller det fundamentale Islamistiske regimet i Iran og den norske befolkningen med Araberne eller Tyrkerne.
Jeg spør tv kanalen AL Jazeera om det ikke hadde vært bedre å lage 2 dokumentarer fra Norge og Europa som viser et samfunn der mennesker lever side om side i fred, der det er mulig å leve sammen uten å være fiender eller undertrykke hverandre. Det hadde vært noe å vise Olje sjeiker og Kongefamiliene i den arabiske verden, slik at de hadde lært om hvordan folk lever i andre deler av verden. Kanskje respekten for enkeltmennesket kunne økes og at de lærte at å kutte armer og ta ut øyene på sine motstandere er uakseptabelt.
Til slutt vil jeg si at det er skremmende at en TV journalist har så lite kunnskap om hvordan Samene lever i Norge i dag, i forhold til hvordan Kurdere har det i de forskjellige landene.

Skrevet av
Saleh Fahimpor
Published: 2010-06-01 17:57:10
Article section: ( )
Read: ( 142927 ) times