اطلاعيه اتحاد ملل تحت ستم - ايران در خصوص جنايات نظام در كردستان


اتحاد ملل تحت ستم- ایران

ملت مبارز کرد ونیروهای جنبش کردستان، همچنانکه برای همه ملتهای ما وسازمانهای سیاسی ومبارزمان روشن است؛ مبارزات ملتهای ما بدون وحدت بتأخیر خواهد افتاد وبا وحدت هم نیاز شدید به همآهنگی مبارزات مشترک خود داریم وهرچند که این خیزشها گاهی سریع وغیر منتظره می آید

اطلاعيه اتحاد ملل تحت ستم - ايراندر خصوص جنايات نظام در کردستان     ملت قهرمان كرد، مبارزان راه آزادي در كردستان، فرزندان مبارز مهاباد ودیگر شهرهای بپاخاسته کردستان شرقی؛ تشکیلات یازده گانه " اتحاد ملل تحت ستم درایران" با احترام وتعظیم به مبارزه قهرمانانه شما می نگرد و ملتهای ما این خیزش شمارا خیزش خود می دانند ومبارزه شما جزء مهمی از مبارزه تمامی ملل تحت ستم از احواز تا کردستان واز آذربایجان تا بلوچستان بشمار می آید. ملت مبارز کرد ونیروهای جنبش کردستان، همچنانکه برای همه ملتهای ما وسازمانهای سیاسی ومبارزمان روشن است؛ مبارزات ملتهای ما بدون وحدت بتأخیر خواهد افتاد وبا وحدت هم نیاز شدید به همآهنگی مبارزات مشترک خود داریم وهرچند که این خیزشها گاهی سریع وغیر منتظره می آید ولی در کوتاه مدت باید برای همآهنگی مبارزات خود دور هم جمع شده وتصمیمات مشترکی گرفته وباهم مبارزه مردمی ومدنی وسیاسی را باهم همآهنگ نمائیم تا بتوانیم با ماشین سرکوب نظام با قدرت بیشتری وبا همآهنگی عمل نمائیم؛ وبهمین هدف وبرای رسیدن به هنآهنگی لازم اتحاد ما؛ اتحاد ملل تحت ستم در ایران در چند هفته آینده نشستی فوق العاده خواهد داشت تا رهبران تشکیلات ما بتوانند دور یک میز نشسته واوضاع منطقه و ایران ومناطق ملتهای خود را بررسی وبه همآهنگی موثری برسیم. در نهایت اتحاد ملل تحت ستم جنایات نظام حاکم بر ایران را در کردستان محکوم کرده و از سازمانهای حقوق بشری ملتهای کرد وعرب وآزری وبلوچ وترکمن می خواهیم تا مبارزه خود را باهم همآهنگ وجنایات اشغالگران را در کردستان وهمه مناطق ملل تحت ستم بگوش جهانیان برسانند. به امید پیروزی وآزادی ملتهای تحت ستم در ایران اتحاد ملل تحت ستم- ایران ‏2015‏/05‏/10 
photo
2015-05-11 12:04:39

7 ساڵ و 1 مانگ و 6 کاتژمێر و 49 خوله‌ک ، پێش بڵاوکراه‌وه‌ته‌وه‌

با ما تماس بگیرید


 Emal: 

[email protected]

 

 Email:  
[email protected]

 

Telephone: 
004796693313

پیوندها


1- Serbesti newspaper

2- Our political program

3- Logotype

4- Contact us

صفحات


  1.  Contact
  2.  Logotype
  3. Serbesti newspaper
  4.  Our party offices
  5. Political program
  6. Our aims
  7.  Bawacani

حزب سربستی کوردستان ©