درخواست توقف اجرای حكم اعدام
درخواست برای توقف اجرای حكم اعدام احسان فتاحيان: احسان فتاحيان، 28 ساله، متولد كرمانشاه و ساكن سنندج، بهار سال گذشته در كامياران دستگير و از آن زمان در بازداشتگاه اداره اطلاعات شهر سنندج و سپس زندان مركزی اين شهر نگهداری می‌شود. حكم دادگاه بدوی مبنی بر 10 سال حبس در تبعيد به اتهام "اقدام عليه امنيت ملی كشور" از طريق عضويت در احزاب مسلح اپوزيسيون از سوی شعبه‌‌ی اول دادگاه انقلاب سنندج به رياست قاضی بابايی برای وی‌ صادر گرديد. اما در كمال ناباوری پس از بررسی دوباره در شعبه‌ی 4 دادگاه تجديدنظر استان كردستان با افزودن اتهام محاربه، اين حكم به اعدام تغيير يافت.
جناب آيت الله سيد صادق آملی لاريجانی

با سلام و تحيت

احتراماً به استحضار می‌رسانيم بنا بر اخباری كه طی دور روز گذشته در رسانه‌ها منتشر گرديده و مورد تائيد وكيل احسان فتاحيان قرار گرفته است، حكم اعدام اين زندانی‌ سياسی كُرد صبح روز چهارشنبه 20 آبان ماه 1388 در زندان سنندج به اجرا گذاشته خواهد شد.

ابلاغ اين حكم به احسان فتاحيان و وكيل وی و همچنين انتشار خبر اين اعدام قريب الوقوع، علاوه بر آن‌كه موجب استيصال و ناراحتی شديد خانواده وی شده، موجی از نگرانی را نيز در بين فعالان حقوق بشر به وجود آورده است.احسان فتاحيان، 28 ساله، متولد كرمانشاه و ساكن سنندج، بهار سال گذشته در كامياران دستگير و از آن زمان در بازداشتگاه اداره اطلاعات شهر سنندج و سپس زندان مركزی اين شهر نگهداری می‌شود. حكم دادگاه بدوی مبنی بر 10 سال حبس در تبعيد به اتهام "اقدام عليه امنيت ملی كشور" از طريق عضويت در احزاب مسلح اپوزيسيون از سوی شعبه‌‌ی اول دادگاه انقلاب سنندج به رياست قاضی بابايی برای وی‌ صادر گرديد. اما در كمال ناباوری پس از بررسی دوباره در شعبه‌ی 4 دادگاه تجديدنظر استان كردستان با افزودن اتهام محاربه، اين حكم به اعدام تغيير يافت.

اين در حالی است كه بنا بر ماده 258 قانون آيين دادرسی كيفری دادگاه تجديدنظر نمی‌تواند مجازات تعزيری مقرر در حكم بدوی را تشديد نمايد. البته در اين ماده مواردی نيز برای افزايش حكم پيش بينی شده كه به نظر نمی‌رسد در مورد احسان فتاحيان با توجه به انجام دفاعيات در رد اتهام عنوان شده و عدم اقرار نامبرده موجه بوده باشد.

با اين وجود آنگونه كه گفته شد بنا بر اعلام وكيل احسان فتاحيان صبح روز چهارشنبه 20 آبان ماه 88 به عنوان موعد اجرای حكم اعدام اين فعال سياسی مشخص شده است. لذا با توجه به تائيد حكم و ابلاغ زمان اجرای آن به وكيل متهم در حال حاضر مرجعی كه امكان توقف اجرای حكم را دارد شما هستيد و دستور شما به عنوان رييس قوه قضائيه جمهوری اسلامی ايران می‌تواند از اجرای حكم در موعد مقرر جلوگيری به عمل آورد.

سازمان دفاع از حقوق بشر كردستان به عنوان نهادی مدنی و مستقل كه در مناطق كردنشين ايران در راستای دفاع از حقوق انسان‌ها مشغول به فعاليت است نگرانی شديد خود را از امكان اجرای حكم اعدام برای احسان فتاحيان اعلام می‌دارد و از جنابعالی به عنوان بالاترين مقام قضايی كشور درخواست می‌كند تا با صدور دستور توقف اجرای حكم اعدام برای احسان فتاحيان نسبت به بررسی دوباره پرونده اين فعال سياسی كُرد در دادگاهی عادلانه با رعايت اصول قانونی و انسانی اقدام نمائيد تا از اين طريق حكم مزبور به طور قطعی لغو گردد.

جناب آقای لاريجانی مطمئناً اقدام سريع و قاطع شما در توقف و لغو حكم اعدام برای اين جوان كُرد نشان دهنده حسن نيت و نيز اراده تغيير و اصلاح بر محور عدالت در دستگاه تحت رياست جنابعالی خواهد بود. همچنين با توقف و لغو حكم اعدام احسان فتاحيان و آن تعداد ديگر از فعالان سياسی كُرد محكوم به اعدام می‌شود تا نسبت به تغيير در نگاه امنيتی نسبت به كردستان و فعالان كُرد اميدوار بود.


سازمان دفاع از حقوق بشر كردستان

دوشنبه 18 آبان 1388-------------------------------------------------------------------------------

ڕێکه‌و 2010-06-01 17:59:20
به‌شی ( ده‌نگوباسه‌کان )