معرفی کوتاهی از حزب استقلال کردستانمعرفی کوتاهی از حزب استقلال کردستان

حزب استقلال کردستان به عنوان یک حزب ملی و مستقل کردستانی، در تاریخ 29 بهمن سال 2705 کردی، برابر با 2006.2.17 میلادی از سوی تنی چند از کردهای ملی گرا و میهن پرست شرق کردستان، در داخل و خارج کردستان؛ تاسیس خود را اعلام نمود.

حزب استقلال کردستان حزبی سیاسی و دموکرات بوده که در راستای احقاق حق "استقلال" ملت کرد در شرق کردستان مبارزه می کند، و برای دموکراسی، آشتی و آزادی، برابری زن و مرد، مصونیت حق و احترام برای هر ایدئولوژی و همچنین همه اقشار و طبقات ساکن در خاک کردستان، تلاش می کند.

حزب استقلال کردستان حزبیست که بر اساس دموکراسی، دیالوگ و گفتگوی آشکارا تاسیس شده است. بدیهی است که این حزب در مسائل مرتبط با سرنوشت ملت کرد، از مردم کردستان نظرسنجی به عمل می آورد. حزب استفلال کردستان با تلاش بی وقفه ی رهبری موقت، در مدتی بسیار کوتاه توانست صدها هم فکر ملی گرا و استقلال طلب شرق کردستان، در داخل و خارج را در اطراف برنامه و پروگرام خود جمع کند، همچنین در راستای ایجاد افکار استقلال طلبانه در نسل نو، تلاش های خود را ادامه می دهد.

در این مدت کوتاه توانست گام بزرگی را برای توسعه اندیشه ی رسیدن به استقلال و آزادی بردارد. حزب استقلال کردستان در این مدت کوتاه تونست در سطح بین المللی و دیپلماسی به عنوان یک حزب سیاسی ملی کردستانی مطرح شود و تعداد دفعات بسیاری برای شرکت در جلسات و کنفرانس های کشورهای اروپایی و آمریکایی به صورت رسمی دعوت شده و خواهد شد. در این مدت کوتاه توانست، ده ها کشور و کمپانی مهم جهانی و شخصیت سیاسی و نویسنده ی بیگانه را به آشنا و دوست کرد تبدیل کند و به طور مستمر در حال جهانی کردن مساله کرد به طور کلی و شرق کردستان به طور اخص می باشد.

حزب استقلال کردستان طبق توانایی خود، از تلاش و مبارزات ملت کرد در دیگر بخش های اشغال شده ی کردستان استقبال می کند.

حزب استقلال کردستان میهن کرد را با تمام بخش های آن یک کشور و ملت کرد را یک ملت واحد می پندارد؛ مرزهایی نیز که میان بخش های کردستان وجود دارد و این بخش های را به ظاهر از هم جدا نموده است، به عنوان مرزهای ساختگی دولت های اشغالگر دانسته و آنها را به رسمیت نمی شناسد. ولی در این شرایط حساس، حزب استقلال کردستان، طبق چندین تحقیق و تحلیل سیاسی و استراتژیک روز در منطقه، مبارزه و تلاش کنونی خود را به بخش اشغال شده ی شرق کردستان محدود می کند.

برای اطلاعات بیشتر درباره حزب استقلال کردستان، وب سایت این حزب را مشاهده کنید: www.psk2006.org

ڕێکه‌و 2010-06-01 18:03:01
به‌شی ( ده‌نگوباسه‌کان )