سنندج :ایوب گنجی روحانی سرشناس اهل سنت به دلیل وخامت بیماری به مراکز درمانی خارج از زندان منتقل گردید خبر
انتقال روحانی زندانی کرد به مراکز درمانی 14/12/2008

خبرگزاری دیدبان حقوق بشر کردستان:سنندج :ایوب گنجی روحانی سرشناس اهل سنت به دلیل وخامت بیماری به مراکز درمانی خارج از زندان منتقل گردید

خبرگزاری دیدبان حقوق بشر کردستان: ایوب گنجی امام جماعت مسجد قبای شهرک بهاران سنندج که در اردیبهشت ماه سال جاری به دلیل انتقاد از حکومت دستگیر و زندانی شده بود اخیرا به دلیل وخامت بیماری برای درمان به خارج از زندان منتقل گردید. یادآور میگردد نامبرده که از روحانیان منتقد وسر شناس حکومت در منطقه است پیش از بازداشت حداقل دوبار توسط نیروهای ناشناس ربوده وپس ازضرب و شتم و شکنجه فراوان در مکانهای دوردست رها شده بود.

http://insannorg.accounts.combell.net/Article.aspx?fld=Scout&id=43


ڕێکه‌و 2010-06-01 18:03:23
به‌شی ( ده‌نگوباسه‌کان )