سنندج:قراربازداشت وریا مروتی از فعالان مدنی در سنندج به مدت یک ماه دیگر تمدید شد . خبر
تمدید قرار بازداشت یک فعال مدنی 14/12/2008

خبرگزاری دیدبان حقوق بشر کردستان:
سنندج:قراربازداشت وریا مروتی از فعالان مدنی در سنندج به مدت یک ماه دیگر تمدید شد .

سنندج:قراربازداشت وریا مروتی از فعالان مدنی در سنندج به مدت یک ماه دیگر تمدید شد .

خبرگزاری دیدبان حقوق بشر کردستان: وریا محمدی دانشجوی دانشگاه پیام نور بیجار از دو ماه به اتهام فعالیتهای مدنی دستگیر وبازداشت شده است.بر اساس خبر دریافتی از خانواده وی حکم بازداشت وی برای مدت یک ماه دیگر تمدید شده است.شایان ذکر است خانواده ویاز تداوم بازداشت و بلاتکلیفی ویبسیار نگران و خواهان تعیین وضعیت وی هستند.

http://insannorg.accounts.combell.net/Article.aspx?fld=Scout&id=44ڕێکه‌و 2010-06-01 18:03:26
به‌شی ( فعالیت ها )