دبير كل محترم يونيسفبا كمال تأسف به دليل عدم شفافيت خبري و اطلاع رساني از سوي نهادهاي دولتي مسئول در خصوص اين كشف و نيز عدم اطمينان مردم به مسوولان دولتي به واسطه ي عملكرد گذشته ي ايشان، و سوالات بي پاسخ فراوان در باره سرنوشت آثار يافته شده و ناپديد شده و ناپديد شدن آثاري ديگر در اين مجموعه تاريخي و باستاني ، ترس و نگراني فراواني را در ميان مردم مناطق كرد نشين ايران به وجود آورده است. لذا ما به عنوان« كميته پيشگيري از غارت آثار باستاني و تاريخي ملت كرد» متشكل از جمعي از NGO ها،

http://kmmbabmk.blogfa.com/
ڕێکه‌و 2010-06-01 18:04:09
به‌شی ( ده‌نگوباسه‌کان )