انتقال صباح نصری و هدایت غزالی به بند 209 زندان اوینانتقال صباح نصری و هدایت غزالی به بند 209 زندان اوین

کمیته‌ پیگیری اعتصاب غذای زندانیان سیاسی و مدنی کرد:
بنا بر گزارشات از زندان اوین دو دانشجوی کرد زندانی دیروز به‌ سلولهای انفرادی بند 209 منتقل شده‌ اند،این دو دانشجو که‌ از اولین روزهای اعتصاب غذای زندانیان سیاسی و مدنی کرد به‌ آن پیوستند در تمام طول مدت اعتصاب تحت فشار مسولین بند بوده‌ و چندین بار نیز به‌ بهداری زندان انتقال یافتند.
این در حالیست که‌ در گزارشات پیشین بحرانی بودن وضعیت جسمانی صباح نصری و هدایت غزالی بارها یادآور شده‌ است اما به‌ جای انتقال آنان به‌ مراکز درمانی،صبح امروز به‌ سلولهای انفرادی بند 209 انتقال یافته‌اند.
با انتقال این دو دانشجو به‌ سلولهای انفرادی،به‌ نظر میرسد دستگاههای امنیتی در تدارک انتقام گیری از زندانیانی باشند که‌ در اعتصاب غذا شرکت جسته‌ بودند.
کمیته‌ پیگیری اعتصاب غذای زندانیان سیاسی و مدنی کرد با ابراز نگرانی از رفتار نابخردانه‌ و غیر قانونی مقامات قضایی و ادامه‌ بد رفتاری با زندانیان اعتصاب کننده‌،نهادهای حقوق بشری را نیز به‌ شکستن سکوت در قبال این رفتارهای ددمنشانه‌ فرا می خواند.

چهارشنبه‌ ۲۴ مهر برابر با ۱۶ اکتبر ۲۰۰۸


ڕێکه‌و 2010-06-01 18:05:45
به‌شی ( ده‌نگوباسه‌کان )