ایا کردها میتواند در اینده ایران با این حزبها و دیدگاهها ائتلاف کند و به سر برد. ایا کردها میتواند در اینده ایران با این حزبها و دیدگاهها ائتلاف کند و به سر برد.

عارف باوه‌جانی
ترجمه‌ به‌ فارسی ئه‌ستێره‌ کرماشانی

انوقت که خبری میشنوم و حس میکنم به نوعی به خاکم و سرزمینم در ارتباط است خودم را گم میکنم و ناخوداگاه به قلمم پناه می برم و دست به قلم می شوم تا انچه را که در دل و ذهنم باعث اشفتگی ام شده بر کاغذ بیاورم و درموردش ذر رسانه های کردی به خوبی و بدیش بپردازم.
خیلی وقتها گفته ام و دوباره تکرار میکنم که ان ایران فدرال و ارام و دموکراسی که بیشتر حزبهای کرد در انتظارش اند و در موردش بحث میکنند هیچگاه واقعیت پیدا نمی کند و سرابی بیش نیست.پس بهتر انست که بیشتر از این به این مسئله نپردازیم و از این خواب خوش بیرون بیایم و با واقعیتها و تغیرات سیاسی جهان روبه رو شویم و از انها در جهت استقلال سرزمینمان استفاده کنیم.
موضوعی که اخیرا نظرم را جلب کرد کارها و فعالیتهای پان ایرانیسم های حزب مشروطه خواه ایران بود.
حزب مشروطه خواه ایران یکی از حزبهای قدیمی و وابسته به پادشاهی ایران است . این حزب در بروکسل و کشورهای اروپایی در قالب دموکراسی و اشتی با برگزاری کنفرانسها و نشست های مختلف به وضوح حقوق پنج ملت گرامی را که یکی از انها کرد است زیر پا مینهند و با شعار ایران یکپارچه و واحد این روزها به گونه های متفاوت فعالیت های فاشیستی خود را گسترش داده و حتی سعی بر این دارند که این فکر باطل را از طریق رسانه هایشان در ذهن هوادرانشان القا کنندو کردها را بر این باور برسانند که ملتی جدا نیستند.
این تصویر سایت حزب نامبرده به عینه دال بر صدق گفته های من است.نمونه دیگری از بر خورد این حزب بر میگردد به زمانی که گروه از ازادی خواهان کرد مانند فرزاد کمانگر علی حیدریان و شیرین علم هولی ....اعدام شدند.اعدام این گروه در سطح جهان به عنوان گروهی از فعالین ازادیخواه کرد انتشار یافت.اما حزب مشروطه در اعلامیه ها و بیان نامه هایشان به شیوه ذیل به هیچ عنوان اشاره ای به کرد بودن انها نداشت و انها را به میل خودشان به عنوان طرفدار ایران و جنبش سبز معرفی کردند.
این هم متن بیان نامه حزب مشروطه خواه ایران که بعد از شهید شدن این گروه از خودشان بیرون دادند.
اعلامیه حزب مشروطه ایران
اعدام پنج تن دیگر از جوانان برومند ایرانی
اعدام پنج تن دیگر از جوانان برومند ایرانی برگ دیگری از پرونده خونین رژیمی است که دیگر جز زندان و جوخه اعدام رابطه‌ای با مردم خود ندارد. فرزاد کمانگر، علی حیدریان، فرهاد وکیلی، شیرین علم هولی و مهدی اسلامیان سرکشانه به جمهوری اسلامی نه گفتند. ننگ توسل به خامنه‌ای را بر جان خود نخریدند و دلیرانه به پیشباز مرگ رفتند.
از دست رفتن این جوانان ــ تازه‌ترین قربانیان این نسل نوینی که پیشگام رهائی ایران از حکومت دزدان و جنایتکاران شده است ــ بار دیگر همه ما را سوگوار می‌کند. ولی در عین سوگواری و اندوه نمی‌توان با دل‌های گرم‌تری به آینده این ملت نیندیشید. این هزاران تنی که در یک ساله گذشته به زندان رفتند و شمار بزرگ و فزاینده‌ای که جان‌های گرامی خود را ارزانی آزادی میهن کردند خبر از جوشش فرو ننشاندنی ملتی می‌دهد که دیگر تحمل حکومت دزدان و جنایتکاران را ندارد و بهترین فرزندانش آماده جانفشانی در راه آن هستند. رویاروئی مردم با رژیم دیگر از آشتی و کوتاه آمدن گذشته است. رژیم به عمد می‌کوشد هر دری را ببندد؛ می‌خواهد مردم را به هر وسیله از میدان بدر کند. اما فرزاد‌ها و شیرین‌ها و مهدی‌ها و فرهاد‌ها و علی‌ها از زندگی بیرون رفتند و از میدان بدر نرفتند. رژیم می‌تواند بگیرد و بکشد ولی مردمان بیشمارند.
آنها که در این نمایش باشکوه همبستگی ملی، در این جنبش سبزی که مرز‌ها را درنوردیده است هنوز به فاصله‌ها می‌اندیشند و گوشه‌ای برای خود می‌خواهند دمی به این خون‌ها که هر روز بر این خاک می‌ریزد، به این گروه گروه که گل‌های وجودشان در زندان‌های غیر انسانی پژمرده می‌شود بیندیشند. چوبه‌های دار و جوخه‌های تیرباران و دیوار‌های زندان از قربانیان خود نمی‌پرسند که عقایدشان چیست؛ کاری به تفاوت ‌هایشان ندارند؛ و آن قهرمانان در یک صف و جون تنی واحد بهای چالش همه سویه رژیم را می‌پردازند.
حزب مشروطه ايران (لیبرال دموکرات)
چیزی که خیلی وقتها بهش اشاره کردم و مایه نگرانی خیلی ازدلسوزان و ملی گراهای کرد شده امادگی و شرکت بعضی از حزبهای کرد است در کنفرانسها و سمینارهایی که از طرف فارسها برگزار میشود بدون اینکه از خود بپرسن که ایا این نشست ها یا سمینارها در سطحی است که رهبران کرد ما بخواهند پشت تریبونشان با زبان فارسی دم از دموکراسی برای ایران و ایرانی بزنند!!!!!!!!!
و این در حالی است که دهها نشست و کنفرانس های مختلف در امریکا و اروپا و کردستان که در سطحی بالاتر از سمینار حزب های فارس برگزار میشود از رهبران کرد دعوت به عمل می اورند تا در مورد مشکلات کردها و راه چاره ها به بحث و گفتگو بپردازند اما انها حتی جوابشان را نمی دهند.
که چی خوش بینانه و بدون تحقیق و پرسش دعوت حزب های فارس را قبول میکنند که در نهایت اتفاق نشست فرانسه را در پی دارد که ادمهای جمهوری اسلامی ایران تشکیلش دادند و در اخر بهترین سندی میشود برای اطلاع رسانی اشان.
ڕێکه‌و 2011-07-17 10:31:18
به‌شی ( وتار‌ )