اطلاعية اتحاد ملل تحت ستم- ايران، كشورهاي 5+1 را به واجبات خود ياد آوری می نمائیم

 
وێنه

اطلاعية "اتحاد ملل تحت ستم- ايران"


كشورهاي 5+1 را به واجبات خود ياد آوری می نمائیم


 


 


اتحاد ملل تحت ستم در ایران که اتحادی است مبارزاتی متشکل از 8 سازمان وحزب وجبهه سیاسی فعال ومعروف در ایران وجهان است،  کشورهای مشغول گفتگو با نظام حاکم برایران در خصوص متوقف کردن ودور کردن آن از اهداف تولید اسلحه اتمی  را به أهمیت نشست خود با نظام دیکتاتور حاکم در این مرحله برای این ملتها جلب می نمائیم خصوصا اینکه نظام حاکم بریاست حسن روحانی سرکوب ملتهای تحت ستم غیر فارس را تشدید نموده تا جائی که اینک احکام اعدام نه تنها برای مبارزان آزادی مسلح وغیر مسلح وهویت طلب صادر می گردد؛ بلکه در این چند ماه اخیر ودر زیر حکم رئیس جمهور جدید حتی فعالیتهای فرهنگی و انسانی وسایبری ورسانه ای؛ هم احکام اعدام صادر گردیده واتهامهای محاربه با خدا وفعالیت علیه امنیت نظام حاکم تلقی شده وبی دادگاههای باصطلاح انقلاب ودادگاه عالی نظام بدون ارزش دادن به آزادیهای فردی واجتماعی وسیاسی ضمانت شده در قوانین بین المللی احکامی کاملا غیر انسانی ونژادپرستانه سیاسی علیه هرگونه فعالیت مسالمت آمیزصادر نموده وچوبه دار را در خفا وعلنی در زندانها راه انداخته واحکام اعدام را در ساعاتی محدود برای دهها فعال سیاسی یا اجتماعی یا رسانه ای صادر نموده وآنها را به قتل رسانده اند همجنانکه جهان شاهد بود 16 نفر از زندانیان ملت بلوچ را انتقامجویانه پس از کشته شدن 17 فرد از سپاه پاسداران در بلوچستان؛ نظام در دقایقی معدود اقدام به محکوم کردن واعدام نمود!


ملتهای تحت ستم در ایران؛ ضمن متوجه کردن کشورهای موثر بر سیاست داخلی وخارجی ایران به ظلمی که علیه ملتهای غیر فارس اجرا می گردد؛ آنها را به ضرورت زیر فشار قراردادن نظام می نمایند تا ضمن رعایت قوانین بین المللی در خصوص آزادیها وفعالیتهای سیاسی واجتماعی؛ این خواسته را ضمن توافقات مورد بحث وگفتگو در مورد ضرورت عقب نشینی نظام از اهداف اتمی خود بگنجانند.


ملتهای تحت ستم غیر فارس در ایران که برای حقوق حقه ملی خود مبارزه می کنند خواستارند تا جامعه جهانی وخصوصا کشورهای 5+1 از این حقوق ملی وانسانی حمایت کرده ونظام را وادار به قبول قوانین بین المللی نموده وحق تعیین سرنوشت ملل تحت ستم را ضمانت نمایند. یادآوری می شود که  ملتهای غیر فارس که از حقوق سیاسی وفرهنگی وتاریخی وحتی حقوق انسانی خود محروم شده اند با وجود مقاومت سرسختانه ومبارزه خونین دهها ساله، نظام همچنان برای محو هرگونه هویت ملی آنها کشتار می نماید تا جائی که حتی نام فرزندان جدید الولاده را خود نام فارسی انتخاب وهرگونه صحبت به زبان مادری در مدارس ودوائر دولتی مجازات دولتی دارد.


در نهایت سازمانهای سیاسی ملتهای غیر فارس تحت ستم در " اتحاد ملل تحت ستم-ایران" با توجه به موج فشار واعتراض درونی در مناطق ملی ملتها واعتراضات شدید علیه اوضاع فعلی؛ نظام حاکم ممکن است که در آینده دست به کشتارهای بزرگی وتصفیه نژادی اقدام وسیع بزند ودر آن حالت ملتهای غیر فارس ما در ایران وسازمانهای سیاسی فعال آنها واتحاد ملل تحت ستم در ایران؛ هرگونه سرکوبهای جدید وپاکسازی نژادی آینده را با توجه به عدم ایستادگی در برابر جنایات رژیم علیه فرزندان ما؛ این کشورها را وجامعه جهانی وسازمان ملل متحد را مسئول می دانیم .


اتحاد ملل تحت ستم-ایران


‏2013‏/11‏/07


 


 


 
ڕێکه‌و 2013-11-07 11:18:03
به‌شی ( ده‌نگوباسه‌کان )