فراخوان پنجشنبه‌ 23 آبان روز اعتراض عمومی  وێنه


استقبال جمعی از فعالین سیاسی و فرهنگی درداخل کردستان از:


فراخوان  پنجشنبه 23 آبان روز اعتراض عمومی


شماری از سازمانهای مدافع حقوق بشر، روز پنجشنبه آینده 23 آبان را به عنوان روز عزای عمومی پیشنهاد نموده و از، مردم كردستان  خواسته اند "ضمن حضور بر مزار جان باختگان راه آزادی و دمکراسی با خانواده های آنها دیدار و ابراز همدردی نمایند."


در بیانیه این نهادهای حقوق بشری آمده است:" امضا کنندگان این فراخوان از مردم کردستان انتظار دارندبا حمایت از خانواده های دیگر زندانیان سیاسی ومدنی محکوم به اعدام ،دراعتراض به اجرای احکام اعدام بعنوان یک جنایت ضد بشری همصدا شوند و نارضایتی خود را به شیوه های مدنی از نقض اشکار حقوق بشر در کردستان ایران به گوش جهانیان برسانند."


این فراخوان که از سوی نهادهای حقوق بشری اعلام شده است، انتظاری را که طی دو هفته اخیر متوجه احزاب کردستان بود، برطرف ساخته است. اکنون سازمانهای حقوق بشری پا پیش گذاشته و روز مشخصی را برای اعتراض عمومی به اعدام زندانیان سیاسی، تعیین نموده اند.  امید آنکه این فراخوان با استقبال کلیه احزاب و سازمانهای سیاسی و نهادهای مدنی روبرو گردد.


 


 یک پیشنهاد در تکمیل و راستای همین فراخوان!


دوستان عزیز در نهادهای حقوق بشری:


سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان!


گروه دفاع از حقوق بشر كرد!


کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی!


کوردوسایتد واچ - چاک - کمیته شرق کردستان!


كميته كردهاى مقيم امريكا براى دموكراسى و حقوق بشر در ايران!


زنان صلح مريوان!


مردم بلوچستان نیز همانند مردم کردستان به سوگ فرزاندان  اعدامی خویش نشسته اند. مردم خوزستان  هم دلواپس اعدام عزیزان خویش میباشند.  شبح اعدام دیگرهموطنان دربندمان در اقصی نقاط ایران را تهدید میکند. آیا بهتر نیست با دعوت وجلب نظرسازمانها و نهادهای سیاسی و مدنی بلوچستان، آذربایجان، خوزستان، ترکمن،لرستان و بطور کلی همه جریانات مبارز و آزادیخواه ایرانی، حرکت پیشنهادی مورد نظرتان را، به حرکتی سراسری در سطح ایران گسترش دهید؟


در صورت،مثبت ارزیابی کردن چنین درخواستی،پیشنهاد میکنیم در راستا وادامه ی همین فراخوان، مردم ایران به تحریم سراسری نماز جمعه روز 24 آبان ماه ، فراخوانده شوند. باشد با  دعوت مردم به تحریم نماز جمعه، بستر و فرصتی دیگر    برای ابراز نارضایتی در میان تنوعات ملی، مذهبی وزبانی  مردم ایران فراهم شود. ما با توجه به وجود ستمها و تبعیضات مذهبی و دینی تحت حاکمیت جمهوری اسلامی  ونقش اساسی  خامنه ای، رهبر نظام  و"ولی امر" خودخوانده مسلمانان درجنایات علیه مردم ایران، شانس استقبال ملل،اقشار و طبقات  مختلف  مردم ایران از چنین پیشنهادی را، بالا میبینیم.


 جمعی از فعالین سیاسی و فرهنگی درداخل کردستان ایران17 آبانماه 1392


 


 


 
ڕێکه‌و 2013-11-08 17:03:56
به‌شی ( اخبار )