قطعنامەی کنگرە ملل تحت اشغال ڕژیم ایران ONUI-, اوسلو2013 . قطعنامەی کنگرە ملل تحت اشغال ڕژیم ایران ONUI-, اوسلو2013 .


 وێنه


ای ملل مقاوم غیرفارس تحت اشغال رژیم ایران،
 ای ملتهای قهرمان عرب در الأحواز,
ای ملت قهرمان کورد در کوردستان,
ای ملت قهرمان بلوچ در بلوچستان,
ای ملت قهرمان ترک آذری در آذربایجان .
ای ملت قهرمان ترکمن در ترکمن صحراء.


همچنین به کل رسانه های جهانی وتمامی آزادیخواهان دنیا,


اتحاد ملل تحت ستم رژیم ایران افتخار دارد در پایان دوره جلسات خود در سال ٢٠١٣ در کشور نروژ به اطلاع همگی برساند که کنگره چهارم این اتحاد با مشارکت سازمانهای استقلال طلب به نمایندگی از ملل تحت ستم حکومت فارس برگزار گردید و در این کنگره شاهد فعالیت هماهنگ و متراکم احزاب و سازمانهای مقاومت با نتایج ذیل به پایان رسید:  


١- نهادهای سیاسی عضو در این اتحادیه، ضمن تعهد همکاری در چهارچوب احترام متقابل به‌ ارزشهای انسانی با همبستگی و تفاهم باتوجه‌ به‌ ارزشهای ملی هر ملت،  بر ترمیم و تقویت این سازمان تلاش می نمایند .


٢- باتوجه به مدارک، کارکرد و روشهای استعماری که‌ رژیم ایران درحق ملتهای تحت ستم روا میدارد، باید دولت ایران با حاکمیت فارس را به‌ عنوان رژیم اشغالگر سرزمین ملتهای تحت ستم شناخته‌، ظلم , خشونت وپایمال کردن تمامی حقوق قانونی از طرف رژیم اشغالگر را در حق ‌ملتها بە روشنی درنظر گرفته ومحکوم کرد.    


٣ - تنها راه‌حل مشکلات دایمی ملتهای غیر فارس تحت ستم رژیم ایران و برای بدست آوردن تمامی آزادیهای سیاسی واجتماعی  ملتهای مختلف، تقسیم کردن ایران امروز به‌ ٦ دولت مستقل بوده که‌ هرکدام از این دولتها دارای ملتی با  زبان،آداب و رسوم وفرهنگ ملی خود می باشد . 


٤ - ما معتقد به‌ اراده‌ و تصمیم ملتهای تحت ستم برای تعیین سرنوشت خویش، از طریق رفراندوم و همه‌پرسی در هر اقلیم غیرفارسِ اشغال شده از سوی حکومت فارس, هستیم که‌ میبایست  زیر نظر ناظران بین المللی، وتوسط سازمانها واحزاب ملل غیرفارس برگزار شود واین حق در منشور‌ جهانی حقوق بشرنیز  ثبت شده‌است لذا از سازمان بین الملل  تقاضا داریم که‌ به‌ موجودیت ملتهای غیر فارس تحت ستم ایران، که اکثریت  خاک ایران را دارا می باشند اهمیت واعتراف نمایند.


٥ -  این اتحاد, زندانی کردن و اعدام فعالان سیاسی و مدنی ملتهای تحت ستم رژیم اشغالگر تهران را تحت هر عنوانی شدیداً محکوم کرده، و از جامعه بین المللی و سازمانهای ناظر حقوق بشر و تمامی آزادیخواهان دنیا ، تقاضای محکومیت وموضع گیری ‌ در مقابل رفتار ضد انسانی رژیم ایران را داریم و همچنین از کشورهای عضو شورای امنیت نیز استدعا دارد از جان دهها میلیون انسان بیگناه‌ دفاع کرده و وجود آنها را فدای  منافع سیاسی و اقتصادی خود نکنند.


 ٦-  ما از تمام فرآیند صلح جویانه در خاورمیانه‌ و جهان پشتیبانی کرده‌ و بر این باور هستیم که‌ در چنین شرایطی ملتهای تحت ستم میتوانند بوسیله‌ همه‌پرسی  بەحقوقشان دست یابند، ضمن اینکه  استفاده از  تمامی راههایی کە مارا بە هدفمان برساند, حق قانونی خود می دانیم.


٧-  ما به‌ حقوق و برابری تمام ادیان و نژادها در کل زمینه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی باور داشته و معتقدیم که‌ این شیوه‌ از تفاهم و نزدیکی در منطقه‌ سبب صلح پایدار و همزیستی مسالمت آمیز خواهدشد وهرگونه فرقه گرایی را محکوم مینمائیم.


٨ – این اتحاد بە حق کامل زنان از نظر سیاسی و اجتماعی و مشارکت در تصمیم گیری باور کامل دارد.


٩ - ما خودرا مخالف تروریزم جهانی دانسته و هرگونه‌ عمل تروریستی  و هر عمل خشونت آمیز غیر حق در هر گوشه‌ وکنار جهان را محکوم مینمائیم.


١٠- اتحاد ملل تحت ستم رژیم ایران, ضمن محکومیت زندانی و اعدام کردن مبارزان وفعالان سیاسی وفرهنگی در مناطق ملل غیر فارس تقاضای آزادی فوری کلیه زندانیان این ملل از زندانهای حکومت فارس را داشته و اعدامهای اخیر در بلوچستان, کوردستان و الأحواز را بشدت محکوم کرده وتقاضای دخالت فوری سازمان بین الملل در این فاجعه را خواستار است.


١٢- اتحاد ملل تحت ستم رژیم ایران, چپاول و سرقت منابع طبیعی و ذخائر زیرزمینی موجود در مناطق غیر فارس که حق ثابت این ملل ساکن در آنجا می باشد را شدیدا محکوم کرده و در این زمینه انتقال آبهای رودخانه های الأحوازبه سرزمین فارس وخشکاندن تالابها, رودخانه ها و دریاچه ها من جمله دریاچه ی ارومیه را یک سیاست استعماری پلید از جانب حکومت اشغالگر فارس بحساب می آورد.


در پایان این دوره از فعالیتهای اتحاد ملل غیرفارس تحت ستم رژیم ایران با حضور رهبران سازمانهای عضو این اتحاد , شورای رهبری وکمیته هایی برای ادامه کاراین اتحاد مشخص شده و آقای عارف باوه جانی رئیس محترم حزب سربستی کوردستان ومیزبان این کنگره بعنوان سخنگوی این سازمان انتخاب گردید.


مقاومت تا آزادی


اتحاد برای آزادی


زنده باد مبارزه ملل غیرفارس تا آزادی


١٤ / ١٢ / ٢٠١٣  


 
ڕێکه‌و 2013-12-17 13:41:11
به‌شی ( چالاکییه‌کان )