مقاومت ملل غیرفارس( قسمت دهم وآخر)ابوهیمن الأحوازی مقاومت ملل غیرفارس( قسمت دهم وآخر)ابوهیمن الأحوازی


وێنه


در قسمتهای قبل بطور مختصر به روند مقاومت ملل غیرفارس بصورت جامع از شروع تا کنون اشاره شد و هرچه به زمان کنون نزدیکتر شدیم نوشتار انتقادی در این بحث افزایش یافت. وطبیعتا هر انتقادی بیان از وجود مشکل دارد لذا ضروریست هنگامیکه صحبت از مشکل میشود, راه حل نیز در کنار آن آورده شود.


برای خواندن ادامە مقالە و تمام بخشهای مقال کلیک اینجا کنید.

http://www.alahwazvoice.com/index.php/farsi/2340-2013-11-23-22-47-46


http://www.alahwazvoice.com/index.php/farsi/2340-2013-11-23-22-47-46
ڕێکه‌و 2013-12-18 14:09:16
به‌شی ( سیاسی )