دردفاع ازکارون وهورالعظیم، احوازی ها خواستار توقف انتقال آب وبرچیدن سدها شدند

دردفاع ازکارون وهورالعظیم، احوازی ها خواستار توقف انتقال آب وبرچیدن سدها شدن
وێنه


امروز پنج شنبه نوزدهم دسامبر۲۰۱۳ هزاران احوازی درساحل غربی کارون گردهم آمده و با تشکیل زنجیره انسانی، مخالفت خویش با انحراف آب کارون به سوی فلات مرکزی ایران وخشک کردن تالابها ورودخانه های این اقلیم بواسطه سدسازی بی رویه را اعلام کردند. تجمع کنندگان احوازی سخنان اخیر مسئولان اصفهانی وتوهین آنها به مردم احواز را محکوم کرده، واعلام کردند که دفاع ازکارون، نماد حیات اقلیم احواز، نشانه شعور بالای اجتماعی وسیاسی مردم این اقلیم است.


این زنجیره انسانی درپی ناخرسندی مردم احواز ازاظهارات مسئولان اصفهانی وتوهین های آنها به مردم اقلیم احواز، حمایت دولت مرکزی ازطرح های انتقال آب کارون وتخصیص بودجه به این طرحها، بی توجهی دولت مرکزی به وسعت فاجعه انسانی ناشی از آلودگی شدید هوای احواز وپاسخگو نبودن مسئولان استانی ومرکزی دربرابر تلافات انسانی ناشی ازاین بحران، صورت گرفته است.


در زمینه انتقال آب کارون، پیشترمعصومه ابتکار رئیس سازمان محیط زیست درگزارش زیست محیطی خود اظهار کرد؛ انتقال آب کارون تنها درصورتی انجام می شود که به این رودخانه ضرر وارد نشود.


این سخنان ابتکار با عملکرد متناقض دولت روحانی درتخصیص بودجه به طرح بهشت آباد برای انتقال آب کارون وحذف بودجه مقابله باریزگرده های اقلیم احواز همراه بوده وعلاوه برنارضایتی مردم احواز یکی ازعلل اصلی استعفای دستجمعی نمایندگان این اقلیم محسوب می شود.


معترضان درتجمع امروز پلاکاردها ودست نوشته های حامل شعارهایی دردفاع از رودخانه کارون وهور(تالاب) العظیم دردست داشته اند. هور العظیم یکی ازمهمترین تالاب های خاورمیانه است که به واسطه سدسازی برروی رودخانه های کرخه ودویریج ومیمه وهمچنین طرح امنیتی سپاه پاسداران موسوم به طرح دایک وحفر بیش از100 چاه نفت وتاسیس دکل های نفتی وساخت کیلومترها جادها توسط شرکت نفت، خشکانده شده است. خشک شدن این تالاب یکی ازعلل اصلی طوفان های شن احواز است.


مردم اقلیم احواز ضمن اعلام انزجار خود از عملکرد غیرمسئولانه دولت مرکزی خواهان توقف تمام پروژه های انحراف آب کارون و پایان دادن به طرح های ساخت سدها برروی رودخانه های اقلیم احواز شده اند.


درتجمع مشابهی که 28 نوامبر گذشته برگزار شده بود، شماری ازتجمع کنندگان عرب که باصداوسیمای استان مصاحبه انجام داده واعتراضات خود رابه زبان آورده بودند، روز پس از تجمع با حمله نیروهای اطلاعات به منازلشان بازداشت شدند.


کم آبی ناشی از انحراف آب رودخانه های کارون، جراحی، کرخه و دز سبب خشک شدن تالاب های اقلیم احواز شده وطوفان های شن احواز را به آلوده ترین شهر جهان مبدل کردند.


شایان ذکر است که نتایج پژوهشی وسیع که اخیرا در13 کشور اروپایی صورت گرفته است نشان می دهند که ذرات ریزآلاینده هوا حتی درغلظت های 25 میکروگرم درمترمکعب نیز کشنده هستند وبه ازای هر پنج میکروگرم افزایش درغلظت این ذرات، خطر مرگ هفت درصد افزایش می یابد. این درحالی است که براساس آمارهای رسمی هواشناسی احواز، غلظت ذرات ریز درهوای اقلیم احواز دربیشتر روزهای سال از 4000 میکروگرم درمترمکعب بیشتر بوده ودرمواقعی نیزبه 9400 میکرگرم درمترمکعب نیز رسیده است.
ڕێکه‌و 2013-12-21 07:20:34
به‌شی ( سخنرانی حزب )